Flying Nurses – Medarbejdere

Alle vore sygeplejersker er håndplukkede og udover kendskab til alment sygepleje er de alle specialister indenfor hver deres terapiområde og alle sætter en stor ære i at efterleve Flying Nurses grundlæggende værdier.

København og Nordsjælland

Inger Sundbø:

Inger har meget erfaring i at passe og pleje mange mennesker gennem sit varierede arbejde, og er klædt på til mange udfordrende opgaver.

Er født i Norge, uddannet sygeplejerske i Norge,men har været dansk statsborger i mange år, og alle hendes arbejdsaktive år har været i DK. Inger har videreuddannet sig til operationssygeplejerske, videre til intensiv og anæstesi og har taget en 2 årig lederuddannelse på Danmarks Sygeplejehøjskole samt div. kurser.

Chefsygeplejerske i Det danske forsvar i 10 år. Inger har desuden i en årrække arbejdet i hjemmesygeplejen.

Som person er Inger energisk, har altid arbejdet meget og elsker sit fag. Hun er meget stabil, fleksibel, i godt humør, robust og humoristisk med et glimt i øjet.

Susan W. Rasmussen:

Susan er uddannet sygeplejerske og har solid erfaring inden for sygeplejen.

De seneste 7 år har hun blandt andet arbejdet på Lungemedicinsk afdeling, vikar på Nordsjællands Hospital, sygeplejerske på plejehjem herunder pårørende ansvarlig, hjemmesygeplejerske, klinisk vejleder, underviser i PPS (praktiske procedurer i sygeplejen) af sygeplejersker og SSA’ere samt undervist assistenter i bl.a. inhalationsteknik og medicin og kompressionsundervisning. Yderligere har Susan gennemgået 1. modul af demensvejlederuddannelsen.

Som person er Susan empatisk, tillidsvækkende og ansvarsbevidst. Susan er altid i godt humør og meget stabil og har et godt overblik.

Stella Davidsen:

Stella er uddannet sygeplejerske og har i adskellige år arbejdet som sygeplejerske og har solid erfaring indenfor både fra sygehusvæsnet og hjemmeplejen.

Hun har blandt andet erfaring fra Gastroenheden, Psykiatrisk afdeling afsnit for angst og depression/ geronto og almenpsykiatri, Palliativ medicinsk afdeling, gynækologisk-obstetrisk afdeling, lænkeambulatorierne samt medicinsk afdeling. Yderligere har Stella erfaring fra udlandet blandt andet som sygehjælper i Hamborg.

Stella har løbende videreudviklet sine kompetencer igennem kurser blandt andet indenfor psykiatrien, børns tidlige udvikling, familieterapi, alkoholpolitik.

Som person er Stella udadvendt, ærlig og har respekt for det enkelte menneske. Hun har en professionel og ansvarlig tilgang til arbejdet. Hun nysgerrig og har fokus på et udviklende samarbejde.

Christine Hoff Hansen:

Christine er uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen og har bred erfaring både fra sygehusvæsnet, hjemmeplejen, Psykiatriske plejehjem og Psykiatriske bosteder.

Christine har erfaring fra den psykiatriske, misbrugs samt den forebyggende sygepleje. Hun har blandt andet arbejdet som sygeplejerske på psykiatrisk skadestue og Lukket afdeling hvor hun har arbejdet med relations opbygning, støtte og vejledning til misbrugsbehandling samt hjemmebesøg.

Christine har ligeledes erfaring som Projekt sygeplejerske i kommunen hvor hun har arbejdet med mental sundhed, rygestop rådgivning, kostvejledning, motionsrådgivning.
Christine har løbende udviklet sine kompetencer gennem efteruddannelser og kurser. Bla. Den motiverende samtale, Projektleder og Klinisk vejleder.

Som person er Christine empatisk, handlekraftig, ansvarsfuld og hun stor trives i arbejdet tæt på patienter og i relations arbejdet hvor der støttes op og hjælpe patienten. Hun er tilstede i den svære eller sårbare situation.

Piamarie Nikolajsen:

Piamarie har i adskillige år arbejdet som sygeplejerske bla med rehabilitering og fokus på at finde holdbare løsninger til at øget livskvalitet.

Piamarie er specialiseret i Neurologisk Rehabilitering og har ligeledes arbejdet mange år som sklerosesygeplejerske. Hun har deltaget i adskellige seminarer for sklerosesygeplejersker og læger i både danmark og udland.

Piamarie har gode kommunikative evner og har en bred erfaring med alle mennesketyper. Hun er professionel i sin tilgang til arbejdet og kender vigtigheden af en velholden og støttende indsats. Hun ser det hele menneske og møder mennesket med empati og er yderst positiv tilgang.

Alexandra Hansen:

Alexandra er uddannet Social og sundhedsassistent og har adskillige års erfaring indenfor hjemmeplejen, plejehjem og psykiatrisk bosted.

Alexandra har de seneste 7 år blandt andet arbejdet som social og sundhedsassistent på plejecenter samt psykiatrisk bosted og har yderligere brugt et par år som respiratorisk-hjælper for brugere med ALS.

Alexandra har løbende udviklet sine kompetencer igennem en lang række kurser blandt andet Respirationskursus, diagnoselatin, medicinsk fagsprog samt kommunikation i patientforløb.

Som person er Alexandra ansvarsbevidst, hjælpsom, kreativ og struktureret. Hun har en naturlig tilgang til arbejdet og er mødestabil, fleksibel og tålmodig.

Syd- og Vestsjælland

Karin Larsen:

Karin er uddannet sygeplejerske og har erfaring både fra hospitalsvæsnet og hjemmesygeplejen. 

Hun har bred erfaring fra i hospitalsvæsenet bla. som sygeplejerske på Akutafdeling, Lungemedicinsk, Børneafdeling, Neurologisk afdeling, Medicinsk gastroenterologisk afdeling og psykiatrisk afdeling.

Yderlige har Karin arbejdet som frivillig hjælper på et hospital i Skotland hvor hun stod for personlig pleje og aktivering og lign. til ældre demente.

Som person er Karin empatisk, udadvendt, smilende og har en positiv tilgang til arbejdet. Hun arbejder ansvarsfuldt og har et godt overblik.

Julie Starup Pedersen:

Julie har en bachelor i sygepleje og har erfaring fra hjemmesygeplejen og hospitalsvæsnet.

Julie har solid erfaring fra sygeplejen og har blandt andet arbejdet i Plastik- og Brandsårsafdeling, Infektionsmedicinsk afdeling, retspsykiatrisk afdeling, sen-hjerneskadeafsnit samt Onkologisk Afdeling.

Julie har som frivillig arbejdet med Gadesygepleje og sygeplejerske på Hjemløsehuset Nørrebro med skadesreduktion, sårpleje og omsorgsopgaver.

Som person er Julie et empatisk og sensitivt menneske, der ønsker at hjælpe de svagt stillede. Hun arbejder selvstændigt, danner hurtigt et overblik og har et kreativt øje for nye muligheder.

Yderligere bidrager Julie med en bred viden indenfor kost, ernæring og sundhed, med fokus på den forebyggende sygepleje.

Århus og omegn

Ditte Helena Berg:

Ditte har bred erfaring indenfor forskellige sygeplejefaglige områder og uddannet sygeplejerske.

Ditte har blandt andet erfaring fra mave- og tarmkirurgisk, Intensivafdeling, Børne og Ungdomspsykiatrisk, Dermatologisk sengeafsnit og Sårcenter. Hun har i en årrække arbejdet som handicapmedhjælper og i hjemmeplejen.

Ditte har løbende udviklet sine kompetencer igennem adskillige kurser. Blandt andet Respiration, Sårdebridering, Dysfagi og Injektion.

Som person er Ditte venlig, smilende og altid imødekommende. Hun har et godt overblik og holder ”hovedet koldt”. Hun er en god planlægger og kommunikator.

Susan Boye Månsson:

Susan er uddannet Laborant og Sygeplejerske.

Hun har flere års viden og erfaring indenfor hjemmesygeplejen bl.a omsorg og pleje af personer med Demens, sårpleje, kateter og stomi-pleje samt administration af medicin.  Hun har erfaring med at hjælpe patienter og pårørende trygt gennem de sidste levedøgn med kærlig og omsorgsfuld pleje.

Susan kan varetage psykisk støttende samtaler og vejlede i strukturering af hverdagen. Hun lægger stor vægt på patientens oplevelse af trivsel og velvære, samt at sikre at det foregår i en ligeværdig relation.

Susan har ligeledes erfaring fra akutafdeling, hvorhen har varetaget modtagelse og behandling af patienter med bl.a. blodprop eller insulinchock.

Som person er Susan tillidsvækkende, smilende og rolig og giver patienterne en oplevelse af tryghed.