Flying Nurses – Medarbejdere

Alle vore sygeplejersker er håndplukkede og udover kendskab til alment sygepleje er de alle specialister indenfor hver deres terapiområde og alle sætter en stor ære i at efterleve Flying Nurses grundlæggende værdier.

København og Nordsjælland

Monica

Monica Winther:

Monica er uddannet sygeplejerske, psykoterapeut, coach og vægtkonsulent.

Hun har bred erfaring fra i hospitalsvæsenet bla. som sygeplejerske på ortopædkirugisk afd, Medicinsk afd, cancerklinik samt handicaphjælper. Monica har løbende videreudviklet sine kompetencer i gennem efteruddannelser og kurser. Bla. NLP, Pleje af sår, ernæringskursus, kursus om stress og børn, efteruddannelse orto molekylær sygeplejerske samt biologisk chok og traumeterapeut.

Som person er Monica engageret og ansvarsbevidst, omsorgsfuld og med en stærk situationsfornemmelse. Hun er ærlig og humoristisk og møder verden med positivt livssyn.

Susan

Susan W. Rasmussen:

Susan er uddannet sygeplejerske og har solid erfaring inden for sygeplejen.

De seneste 7 år har hun blandt andet arbejdet på Lungemedicinsk afdeling, vikar på Nordsjællands Hospital, sygeplejerske på plejehjem herunder pårørende ansvarlig, hjemmesygeplejerske, klinisk vejleder, underviser i PPS (praktiske procedurer i sygeplejen) af sygeplejersker og SSA’ere samt undervist assistenter i bl.a. inhalationsteknik og medicin og kompressionsundervisning. Yderligere har Susan gennemgået 1. modul af demensvejlederuddannelsen.

Som person er Susan empatisk, tillidsvækkende og ansvarsbevidst. Susan er altid i godt humør og meget stabil og har et godt overblik.

malena

Malena Mølgaard:

Malena er uddannet social og sundheds assistent og sygeplejerske. Hun har erfaring både fra hjemmesygeplejen og hospitalsvæsenet.

Hun har blandt andet erfaring med Palliativ/terminale forløb, parentarelt ernæring, sårpleje, sonder manuelt/maskinelt og hjemmedialyse. Malena har blandt andet kurser i akut sygepleje og IV.

Som person er Malena frisk, udadvendt, imødekommende og altid smilende. Hun har en professionel tilgang til arbejdet og er yderst positiv.

Lene

Lene Tystrup Nielsen:

Lene har en lang og bred erfaring indenfor forskellige sygeplejefaglige områder og uddannet sygeplejerske.

Lene har udover almen sygeplejefaglige opgaver bla arbejdet på Medicinsk afdeling, Neuromedicinsk ambulatorium, Hæmatologisk KMT. Hun har ligeledes været ansat en årrække i det private erhversliv. Lene har videreudviklet sine kompetencer i gennem adskillige kurser bla. Sygepleje til mennesker med demens, Sygepleje til mennesker med psykiske diagnoser, Sårkursus, Rehabiliteringskursus og Sygeplejefaglig vejledning.

Som person er Lene udadvendt, pligtopfyldende, troværdig og tillidsvækkende. Hun har gåpåmod og er altid glad og smilende.

tanja

Tanja Rybatchuk:

Tanja er uddannet sygeplejerske og har solid erfaring indenfor forskellige sygeplejefaglige områder.

Tanja har bla erfaring fra hospitalsvæsenet og hjemmeplejen. Hun har løbende videreudviklet sine kompetencer igennem adskellige kurser. Bla positiv psykologi, symtomlindring og hun har instruktørkursus i basal genoplivning af voksne, børn og spædbørn.

Som person er Tanja energisk, aktiv, glad og imødekommende. Hun arbejder ansvarsfuldt og har et godt overblik.

piamarie

Piamarie Nikolajsen:

Piamarie har i adskillige år arbejdet som sygeplejerske bla med rehabilitering og fokus på at finde holdbare løsninger til at øget livskvalitet.

Piamarie er specialiseret i Neurologisk Rehabilitering og har ligeledes arbejdet mange år som sklerosesygeplejerske. Hun har deltaget i adskellige seminarer for sklerosesygeplejersker og læger i både danmark og udland.

Piamarie har gode kommunikative evner og har en bred erfaring med alle mennesketyper. Hun er professionel i sin tilgang til arbejdet og kender vigtigheden af en velholden og støttende indsats. Hun ser det hele menneske og møder mennesket med empati og er yderst positiv tilgang.

H00139_henrik (002)

Henrik Bjørn:

Henrik er uddannet antropolog og er vant til at arbejde med mennesker. Han er god til at forstå ældre og deres situation og har i de seneste år arbejdet i asien bla som leder af et integreret plejehjem og hospital samt været medvirkende til udvikling af nye Danske plejehjem i Kina og asien.

Henrik har solid viden om demens og aldring. Han er ansvarsbevidst, serviceminded, udadvendt og har en positiv og glad personlighed.

inger

Inger Sundbø:

Inger har meget erfaring i at passe og pleje mange mennesker gennem sit varierede arbejde, og er klædt på til mange udfordrende opgaver.

Er født i Norge, uddannet sygeplejerske i Norge,men har været dansk statsborger i mange år, og alle hendes arbejdsaktive år har været i DK. Inger har videreuddannet sig til operationssygeplejerske, videre til intensiv og anæstesi og har taget en 2 årig lederuddannelse på Danmarks Sygeplejehøjskole samt div. kurser.

Chefsygeplejerske i Det danske forsvar i 10 år. Inger har desuden i en årrække arbejdet i hjemmesygeplejen.

Som person er Inger energisk, har altid arbejdet meget og elsker sit fag. Hun er meget stabil, fleksibel, i godt humør, robust og humoristisk med et glimt i øjet.

IMG_3034 (003)

Stella Davidsen:

Stella er uddannet sygeplejerske og har i adskellige år arbejdet som sygeplejerske og har solid erfaring indenfor både fra sygehusvæsnet og hjemmeplejen.

Hun har blandt andet erfaring fra Gastroenheden, Psykiatrisk afdeling afsnit for angst og depression/ geronto og almenpsykiatri, Palliativ medicinsk afdeling, gynækologisk-obstetrisk afdeling, lænkeambulatorierne samt medicinsk afdeling. Yderligere har Stella erfaring fra udlandet blandt andet som sygehjælper i Hamborg.

Stella har løbende videreudviklet sine kompetencer igennem kurser blandt andet indenfor psykiatrien, børns tidlige udvikling, familieterapi, alkoholpolitik.

Som person er Stella udadvendt, ærlig og har respekt for det enkelte menneske. Hun har en professionel og ansvarlig tilgang til arbejdet. Hun nysgerrig og har fokus på et udviklende samarbejde.

Christine1

Christine Hoff Hansen:

Christine er uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen og har bred erfaring både fra sygehusvæsnet, hjemmeplejen, Psykiatriske plejehjem og Psykiatriske bosteder.

Christine har erfaring fra den psykiatriske, misbrugs samt den forebyggende sygepleje. Hun har blandt andet arbejdet som sygeplejerske på psykiatrisk skadestue og Lukket afdeling hvor hun har arbejdet med relations opbygning, støtte og vejledning til misbrugsbehandling samt hjemmebesøg.

Christine har ligeledes erfaring som Projekt sygeplejerske i kommunen hvor hun har arbejdet med mental sundhed, rygestop rådgivning, kostvejledning, motionsrådgivning.
Christine har løbende udviklet sine kompetencer gennem efteruddannelser og kurser. Bla. Den motiverende samtale, Projektleder og Klinisk vejleder.

Som person er Christine empatisk, handlekraftig, ansvarsfuld og hun stor trives i arbejdet tæt på patienter og i relations arbejdet hvor der støttes op og hjælpe patienten. Hun er tilstede i den svære eller sårbare situation.

Annette S

Annette Spangenberg:

Annette er uddannet Social og sundhedsassistent og har erfaring indenfor rehabilitering både fra hjemmeplejen og fra hospitalsvæsnet.

Annette har de seneste 5 år arbejdet i rehabiliteringsafdeling på sygehus samt i rehabiliteringscenter. Hun har massiv erfaring med genoptræning af blandt andet handicappede og alle former for sygdomme der kræver genoptræning og styrkelse af muskulaturen. Hun har yderligere arbejdet som social og sundhedshjælper på plejehjem samt i hjemmeplejen i adskillige år.

Som person er Annette loyal og mødestabil med et godt humør. Hun fokuserer på det positive i en travl hverdag. Annette er effektiv og god til at tage sig kærligt af udfordringerne i hverdagen. Hun er empatisk og brænder for at hjælpe andre mennesker. At skabe tillid og relation til patienter/borgere ser hun som et vigtigt grundlag for at hjælpe andre. At møde folk hvor de er har en stor betydning for Annette.

mai-lee

Mei-lee Sandersen:

Mei-lee er uddannet sygeplejerske og har solid erfaring fra forskellige sygeplejefaglige områder.

Hun har blandt andet erfaring fra hospitalsvæsenet og hjemmesygeplejen. Mei-lee har arbejdet med fysisk og kognitiv genoptræning samt været mange år inden for psykiatrien hvor hun har arbejdet både med børn og voksne.

Som person er Mei-lee god til at bevare overblik, hun er rolig, struktureret og ansvarsbevidst. Hun er yderst fleksibel, imødekommende og er hurtig til at sætte sig ind i nye arbejdsområder og opgaver.

Mei-lee er udadvendt, ærlig, empatisk og har stor indlevelsesevne.

Alexandra1

Alexandra Hansen:

Alexandra er uddannet Social og sundhedsassistent og har adskillige års erfaring indenfor hjemmeplejen, plejehjem og psykiatrisk bosted.

Alexandra har de seneste 7 år blandt andet arbejdet som social og sundhedsassistent på plejecenter samt psykiatrisk bosted og har yderligere brugt et par år som respiratorisk-hjælper for brugere med ALS.

Alexandra har løbende udviklet sine kompetencer igennem en lang række kurser blandt andet Respirationskursus, diagnoselatin, medicinsk fagsprog samt kommunikation i patientforløb.

Som person er Alexandra ansvarsbevidst, hjælpsom, kreativ og struktureret. Hun har en naturlig tilgang til arbejdet og er mødestabil, fleksibel og tålmodig.

Jytte

Jytte Schlundt:

Jytte er uddannet sygeplejerske med erfaring fra forskellige områder indenfor sundhedsvæsenet.

Især i psykiatrien har Jytte bred erfaring fra skadestue, lukket og åbne afdelinger, ældrepsykiatrien, misbrugsbehandling og distriktpsykiatrien.

Den motiverende samtale, kognetiv terapi, forebyggelse af livsstilsygdomme er løbende udviklet igennem efteruddannelse og kurser.

Som person er Jytte glad og tillidsfuld. Har situationsfornemmelse og en nærværende og forstående tilgang i mødet med andre mennesker.

Vibeke Ellekær:

Vibeke er uddannet fysioterapeut i 1975, og har siden arbejdet som hjemmebehandler og med neurologiske patienter. Vibeke har videreuddannet sig i palliativ fysioterapi.

For Vibeke er er det optimale at træne borgere i deres eget hjem, da det er her hun kan vurdere deres reelle træningsbehov.
Hun stiller spørgsmålet : ”hvad er det, du gerne vil kunne” ? således der i fællesskab kan lægges en optimal træningsplan.

Vibeke kan tilbyde træning for at optimere det daglige funktionsniveau samt fysioterapeutiske funktionsvurderinger, og enkeltstående vurderinger efter aftale.

 

Syd- og Vestsjælland

Karin

Karin Larsen:

Karin er uddannet sygeplejerske og har erfaring både fra hospitalsvæsnet og hjemmesygeplejen. 

Hun har bred erfaring fra i hospitalsvæsenet bla. som sygeplejerske på Akutafdeling, Lungemedicinsk, Børneafdeling, Neurologisk afdeling, Medicinsk gastroenterologisk afdeling og psykiatrisk afdeling.

Yderlige har Karin arbejdet som frivillig hjælper på et hospital i Skotland hvor hun stod for personlig pleje og aktivering og lign. til ældre demente.

Som person er Karin empatisk, udadvendt, smilende og har en positiv tilgang til arbejdet. Hun arbejder ansvarsfuldt og har et godt overblik.

Julie

Julie Starup Pedersen:

Julie har en bachelor i sygepleje og har erfaring fra hjemmesygeplejen og hospitalsvæsnet.

Julie har solid erfaring fra sygeplejen og har blandt andet arbejdet i Plastik- og Brandsårsafdeling, Infektionsmedicinsk afdeling, retspsykiatrisk afdeling, sen-hjerneskadeafsnit samt Onkologisk Afdeling.

Julie har som frivillig arbejdet med Gadesygepleje og sygeplejerske på Hjemløsehuset Nørrebro med skadesreduktion, sårpleje og omsorgsopgaver.

Som person er Julie et empatisk og sensitivt menneske, der ønsker at hjælpe de svagt stillede. Hun arbejder selvstændigt, danner hurtigt et overblik og har et kreativt øje for nye muligheder.

Yderligere bidrager Julie med en bred viden indenfor kost, ernæring og sundhed, med fokus på den forebyggende sygepleje.

annelundfort

Anne Lundfort:

Anne er uddannet sygehjælper, social- og sundhedsassistent og psykoterapeut.

Anne har massiv erfaring fra sygehusvæsnet, plejehjem og hjemmepleje både privat og kommunalt. Ligeledes har hun erfaring fra plejehjem i USA.

Anne har yderligere arbejdet som Respiratorisk Hjælper i en årrække og har en bred vifte af kurser blandt andet Socialpsykiatri, Omsorgsarbejde med ældre i leve-bomiljøer, Sundhedspædagogik, Neurorehabilitering af senhjerneskadede, Træning af borgere i eget hjem, Samarbejde med pårørende, Noninvasiv behandling, Noninvasiv ventilation og Invasiv behandling.

Som person er Anne energisk og imødekommende. Hun er ansvarsbevidst og har en positiv tilgang til arbejdet og de mennesker hun møder. Hun er tillidsvækkende og har et godt overblik.

Iris

Iris Luttermann:

Iris har i adskillige år arbejdet som sygeplejerske og har bred erfaring både fra sygehusvæsnet og hjemmeplejen.

Iris har bla. erfaring fra Pædiatrisk afdeling, Langtidsmedicinsk, fødeafdeling og psykiatrien. Hun har ligeledes solid erfaring fra sundhedstjenesten.

Iris har løbende udviklet sine kompetencer via efteruddannelse. Hun er uddannet psykoterapeut og har igennem mange år undervist i førstehjælp.

Som person er Iris pligtopfyldende, kompetent og yderst ansvarsfuld. Hun har et godt overblik og er venlig og smilende.

Århus og omegn

Ditte

Ditte Helena Berg:

Ditte har bred erfaring indenfor forskellige sygeplejefaglige områder og uddannet sygeplejerske.

Ditte har blandt andet erfaring fra mave- og tarmkirurgisk, Intensivafdeling, Børne og Ungdomspsykiatrisk, Dermatologisk sengeafsnit og Sårcenter. Hun har i en årrække arbejdet som handicapmedhjælper og i hjemmeplejen.

Ditte har løbende udviklet sine kompetencer igennem adskillige kurser. Blandt andet Respiration, Sårdebridering, Dysfagi og Injektion.

Som person er Ditte venlig, smilende og altid imødekommende. Hun har et godt overblik og holder ”hovedet koldt”. Hun er en god planlægger og kommunikator.