Coronatest til virksomheder og institutioner

Smitten spredes

Direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, opfordrer danske virksomheder til at få deres medarbejdere testet.

Virksomheder og institutioner mærker Covid-19 særlig hårdt, når medarbejdere er enten syge eller må gå i isolation, fordi der er konstateret smitte i familie, omgangskreds eller blandt kollegaer.

Derfor vil vi i Flying Nurses gerne hjælpe andre virksomheder med at holde hjulene i gang.

Ring eller skriv til Flying Nurses nu og lav en aftale med os om test af jeres medarbejdere. Testen tager få minutter at udføre og der gives svar allerede efter 15 min. Det betyder at I som virksomhed kan agere hurtigt for at hindre udbredelse af smitten blandt medarbejdere.

Såfremt det ønskes, kan vi tilbyde at teste med faste mellemrum, således at I hele tiden kan holde øje med udviklingen i virksomheden.

Flying Nurses kommer ud til virksomheden og foretager test på de ønskede medarbejdere. Vi kan forinden aftale et tidspunkt, således at unødig ventetid undgås.

Ring eller skriv: 73707005 eller mail info@flyingnurses.dk

Testen foregår således

 • Vi aftaler hvor og hvornår I ønsker testene udført.
 • En eller flere af vores sygeplejersker ankommer til virksomheden afhængig af antallet af personer, som skal testes.
 • Testen er en næsepodning
 • Husk, at man skal være iført mundbind, når man kommer for at få foretaget testen.
 • Man skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas
 • Vi beder den enkelte medarbejder om at udfylde et dokument med Navn, tlf., mail og CPR.
 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat. Vi er forpligtet til ved lov at gemme journalerne i 10 år.
 • Alle får derfor udleveret en vejledning om privatlivspolitikken. I vejledningen kan du læse, hvilke oplysninger vi gemmer, til hvilket formål og hvor længe.
 • Vi har lægeligt tilsyn i forbindelse med Covid-19 testen.
 • Når testen er udført, og hvis den viser tilstedeværelse af Covid-19 virus, modtager du informationsmateriale og vejledning til, hvorledes du skal forholde dig.
 • Hvis dit testresultat er positivt anbefales det, at du lader dig teste i ét af de offentlige testcentre, som benytter PCR-test, med henblik på nærmere udredning af smitten. Og du går straks i selvisolation og forholder dig i øvrigt til de givne retningslinjer.
 • Hvis dit testresultat er negativt, og du har symptomer på COVID-19, anbefaler vi, at du isolerer dig og diskuterer dit testresultat med din egen læge.
 • Vi indberetter smittetilfælde til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Skal du på udlandsrejse, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der accepterer en antigen-test som gyldig dokumentation for foretaget Covid-19 test. Derfor opfordrer vi dig til at undersøge det pågældende lands indrejserestriktioner inden afrejse.
 • Hvis du af myndighederne er kategoriseret som en såkaldt “Nær kontakt” – altså med sikkerhed har været i nærheden af en smittet person – så skal du præstere en negativ PCR-test fra ét af de offentlige testcentre før du kan udtræde af selvisolation. Det gælder både børn og voksne.

PRIS: Test i virksomheder koster med 2 sygeplejersker Kr. 1000,- pr. påbegyndt time + Kr. 200,- pr. test.

KM godtgørelse taler vi om.

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.