Covid-19 testen

Panbio COVID-19 AG fra Abbott er en kvalitativ test.
Testmuligheden er et supplement til de offentlige testtilbud.

Testens specifikationer er som følgende:
Sensitivitet: 93,3%:

Sensitiviteten måler andelen af påviste positive tests, som er korrekt identificeret som sådan dvs testens evne til korrekt at identificere dem MED sygdommen.
(Sensitiviteten er 98,2% for prøver med Ct-værdier ≤33) Dette betyder, at jo mere virus der er til stede, jo lavere er Ct værdierne.

Specificitet: 99,4%
Specificiteten måler på samme måde andelen af negative test, som er identificeret som sådan – dvs testens evne til korrekt at identificere dem UDEN sygdom
CE-mærket

Kvalitativ test

  • Testen giver foreløbige testresultater. Negative resultater udelukker ikke Covid-19 virus, og de kan ikke bruges som det eneste grundlag for patientbehandling eller andre beslutninger vedrørende patienten.
  • Dvs. testes du negativ men har symptomer, skal egen læge kontaktes.
    Ved negative resultater skal man stadig være opmærksom på eventuelle symptomer, og alle sundhedsstyrelsens retningsliner skal altid følges ved negative resultater.
  • Ved anvendelse af Covid-19 hurtigtests er det vigtigt, at kun positive resultater anvendes i den efterfølgende smitte håndtering. Det vil sige, at såfremt der opnås positivt testresultat ved en hurtig-test, er personen med stor sandsynlighed smittet og man skal handle derefter, følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved påvisning af Corina virus og evt. kontakte egen læge.

Klinisk studiebefolkning

241 personer, herunder 60 PCR-positive
og 181 PCR-negativer
PRØVETYPE: Podning i næsen med en vatpind
Sensitivitet og specificitet i forhold til PCR ved anvendelse af podepinde i næsen.

I forbindelse med Covid-19 hurtigtest har Flying Nurses lægefagligt tilsyn

Vi samarbejder med sundhedsmyndighederne og indrapporterer derfor alle positive testresultater til styrelsen for patientsikkerhed. Hvis du er testet positiv for coronavirus, skal du kontakte Coronasporingen på 32 32 05 11.