Dosisberegner

En dosisberegner er et dokument, hvor du kan beregne Flexilev dosis over dagen. Dette gøres ved at indtaste total døgndosis af Flexilev, samt antal doser pr. dag, hvorefter beregneren giver forslag til dosis samt dosistidspunkter.

Med nedenstående dosisberegner kan du som behandler notere/gemme dosis til egen journalføring.

Du kan ligeledes udskrive og udlevere dokumentet til din patient, som dermed har et bedre overblik over sin medicinering.

Lav din beregning her